oferta gabinetu

Diagnostyka i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych dorosłych, dzieci i młodzieży.

Konsultacja w gabinecie ma charakter spotkania z lekarzem psychiatrą, które obejmuje rozmowę z pacjentem i badanie lekarskie mające na celu zebranie danych do postawienia diagnozy. Badanie umożliwia dobór metod farmakologicznych, oraz udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Kolejne spotkania służą kontroli przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

Dzieci i młodzież

Specjalizuję się w kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych każdego młodego człowieka. Diagnoza i leczenie zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych, fobii, natręctw, zaburzeń konwersyjnych, zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń psychotycznych, schizofrenii, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzeń umysłowych, całościowych zaburzeń rozwojowych (np. zespół Aspergera, autyzm).

Dorośli

Diagnostyka i leczenie zespołów otępiennych, organicznych zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu, schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych, zaburzeń nastroju, depresyjnych, zaburzeń lękowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń zachowania i emocji okresu dzieciństwa i adolescencji, nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

ADHD u dorosłych

Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dorosłych jest dzisiaj obszarem, w którym współczesna psychiatria znalazła skuteczne narzędzia leczenia farmakologicznego i terapii. W swoim gabinecie oferuję zindywidualizowane postępowanie, które umożliwi rozpoznanie u dorosłego ADHD i opracowanie programu leczenia, które może znacznie polepszyć jakość życia pacjenta, w sferze osobistej i zawodowej.

Czytaj więcej o ADHD u dorosłych →

ADOS 2

Narzędzie ADOS2 to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, umożliwiający zebranie informacji na temat komunikacji, wzajemności w interakcjach społecznych i ograniczonych lub powtarzalnych zachowań uczestnika badania.
Narzędzie ADOS2 służy do badania spektrum autyzmu, stanowi obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie do badania spektrum autyzmu, oraz pozwala określić jego stopień.
ADOS2 stanowi światowy „złoty standard” w diagnozie, a także dla celów monitorowania postępów terapii osób ze spektrum autyzmu.
Badanie ADOS2 jest wykonywane przez certyfikowanego psychologa, mającego ogromne doświadczenie w ocenie testu i badania.

Test inteligencji skalą Stanforda-Bineta

W gabinecie jest możliwość wykonania zarówno u dziecka, jak i dorosłego testu oceniającego rozwój intelektu, Stanforda-Bineta, który jest testem obecnie najczęściej wykonywanym na świecie do oceny intelektu Pacjenta.

Współpraca z dr Aleksandrą Schylla-Dubiel

Z uwagi na ogromne zainteresowanie wizytami w moim gabinecie, powodujące odległe terminy na wizyty pierwszorazowe, podjęłam decyzję o nawiązaniu współpracy z innym lekarzem psychiatrą. Dr Aleksandra Schylla-Dubiel jest specjalistą psychiatrii dorosłych, posiada doświadczenie w pracy zarówno szpitalnej, jak i ambulatoryjnej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą na:
schylla-dubiel.pl

O mnie

Małgorzata Mróz-Idasiak

Psychiatra Gliwice, Katowice, Śląsk, Małgorzata Mróz-Idasiak

Lekarz medycyny, Specjalista psychiatra,
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyłam w 2002 roku. W 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry, a w 2013 roku tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. W latach 2011/2012 zdobyłam certyfikat terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.

Od 2003 do 2016 roku pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w latach 2006-2012 w Poradni Zdrowia Psychicznego “Partner” w Gliwicach, a od 2010 do 2013 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży “Feniks” w Gliwicach.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna: 601-964-287

Dni i godziny przyjęć

W gabinecie w Gliwicach przyjmuję w:

  • PONIEDZIAŁEK - 8:00-14:00
  • WTOREK - 11:00-18:00
  • ŚRODĘ - 11:00-18:00
  • CZWARTEK - 11:00-18:00
  • PIĄTEK - 8:00-12:00


Przed wizytą prosimy o telefoniczne umawianie daty i godziny.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy gabinetu.

Dane kontaktowe

Gabinet Psychiatryczny
Lek. med. Małgorzata Mróz-Idasiak
Wrocławska 9/1
44-100 Gliwice

Telefon: 601-964-287

Dojazd