ADHD u dorosłych

Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) był do niedawna diagnozowany głównie u dzieci. Jednak aż u 2/3 pacjentów, u których wystąpiły objawy w dzieciństwie, utrzymują się one również w dorosłości. Ich efektem są trudności w funkcjonowaniu w pracy, w obszarach edukacji, w relacjach z bliskimi i społeczeństwie.

Nieleczone ADHD u osoby dorosłej może generować zaburzenia wynikowe, takie jak nadużywanie środków psychoaktywnych, alkoholu i innych używek. Większe jest narażenie chorych na depresję, stany lękowe, drażliwość, zaburzenia snu czy wreszcie niską samoocenę.

ADHD u dorosłych jest jednak dzisiaj obszarem, w którym współczesna psychiatria znalazła skuteczne narzędzia leczenia farmakologicznego i terapii.

W swoim gabinecie oferuję zindywidualizowane postępowanie, które umożliwi rozpoznanie u dorosłego ADHD i opracowanie programu leczenia. Zdiagnozowane zaburzenie i prawidłowo dobrane i przeprowadzenie leczenie mogą znacznie polepszyć jakość życia pacjenta, w sferze osobistej i zawodowej.

Objawy ADHD u dorosłych:

 • problemy z koncentracją,
 • nadmierna aktywnoć,
 • impulsywność.
 • łatwe rozpraszanie uwagi,
 • zmiany nastroju
 • silne pobudzenie,
 • niecierpliwość,
 • wahania nastrojów,
 • brak panowania nad emocjami,
 • nadmierna drażliwość,
 • brak zorganizowania,
 • słabe radzenie sobie ze stresem,
 • trudności w tworzeniu relacji partnerskich,
 • obniżona samoocena i brak wiary w siebie
 • skłonność do uzależnień,
 • zaniżone poczucie własnej wartości.

Gabinet Psychiatryczny, Aleja Przyjaźni 7/11, 44-100 Gliwice, tel.: 601-964-287
Małgorzata Mróz Idasiak, Lekarz medycyny, specjalista psychiatra © 2018